Flora

Tuin en park zijn onderdeel van het rijksmonumentale complex.

Een uitgebreid tuinhistorisch onderzoek vormt de leidraad voor het beheer en onderhoud van de tuin en park.
In het beheersplan is een streefbeeld vastgelegd voor de diverse onderdelen van het groen.

Geleidelijk werken we in de richting van het streefbeeld. In 2010 is de hoogstamboomgaard aangeplant.
In de jaren daarop is de moestuin aangelegd. In 2014 is het voorterrein aangepakt en is er weer een pad langs de vijver aangelegd.

In de vijver groeit Krabbescheer.
Een beschermde waterplant die alleen in heel schoon water gedijt.